Transfer Nr 2 📢

De Mohamed Baizidi kennt vun Mamer op Miersch. D’lescht Joer huet de „Mo“ zu Kielen gespillt.

Hien as hongresch sech kennen an der Éirepromotioun ze weissen, an den FC Marisca as frou sou een komplette Spiller kennen zu Miersch ze begreissen. 👌🏻😀😁

Welcome @ Mersch Mohamed 👍🏻⚽

‼️⚽ALLEZ MARISCA ⚽ ‼️